TWI Vietnam | TWI Giá trị cốt lõi >> TWI Giá trị cốt lõi

TWI Giá trị cốt lõi

TWI là chương trình chuyên biệt dành cho cấp Quản lý, Giám sát đội nhóm. Họ là những người rất quan trọng, trực tiếp tham gia, quản lý và chịu trách nhiệm kết quả vận hành hàng ca, ngày và đêm.

TWI mang lại những giá trị thực tiễn như:

​ Chuẩn hóa tay nghề, khả năng làm việc của nhân viên

​ Tăng năng suất Chất lượng

​ Giảm thời gian đào tạo

​ Làm việc an toàn hơn

 Cải thiện tinh thần làm việc

 Giải quyết vấn đề hiệu quả

TWI gồm 3 chương trình cốt lõi, đào tạo kỹ năng quản lý thiết yếu nền tảng dành cho cấp Quản lý, Giám sát đội nhóm (hay còn gọi là Leaders)

  • Job Relations (JR), Kỹ năng Quan hệ công việc - tạo dựng nền tảng tôn trọng, hợp tác lẫn nhau;
  • Job Instruction (JI), Kỹ năng Chỉ dẫn Việc - tạo dựng nền tảng “chuẩn hóa”, nhân viên biết cách làm đúng;
  • Job Methods (JM), Kỹ năng Cải tiến Phương pháp làm việc - nhằm phân tích, chất vấn và tìm ý tưởng cải tiến;

Ngoài ra, TWI gồm 2 chương trình nền tảng quan trọng:

  • Program Development (PD) dành cho những thành viên tham gia hoạch định và phát triển năng lực nhân viên thông qua các chương trình đào tạo. PD giúp hoạch định đào tạo hiệu quả, tập trung vào xác định nhu cầu đào tạo nhằm giải quyết vấn đề hoặc giảm rủi ro trong hoạt động vận hành.
  • Problem Solving (PS), hướng dẫn kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả theo chu trình PDCA, phân tích nguyên nhân; đề xuất giải pháp Js hiệu quả.

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

Từ khóa :