Vai trò Quản lý cấp trung và cấp cơ sở trong hoạt động vận hành theo Lean

Sự khác nhau giữa Nhân viên và Quản lý ?

Quản lý trực tiếp, họ quan trọng ra sao?

Chân dung "Quản lý giỏi"?

Quản lý giỏi - 5 yêu cầu?

TWI Vietnam | Liên Hệ >> Liên Hệ

Liên Hệ

Quý doanh nghiệp hay cá nhân có quan tâm đến thiết lập nền tảng vận hành theo mô hình Lean/ Cải tiến liên tục, đào tạo phát triển năng lực (đặc biệt quản lý cấp trung & cấp cơ sở), triển khai TWI / Kata tại doanh nghiệp

Vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Quản lý Việt Úc

9 Phan Kế Bính, phường Đa Kao, Quận 1, TpHCM

(Ms) Nguyệt, E: nguyet@twivietnam.vn | M +84(0)90 3111853

 

Từ khóa :