Job Instruction

Làm cách nào để đào tạo nhân viên của mình một cách tốt nhất?

Hay nói cách khác - Làm sao để có được một lực lượng lao động được đào tạo bài bản, thạo việc, luôn tuân thủ Tiêu chuẩn Công việc?

Xem thêm

Job Relations

Làm sao để xây dựng sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau? 

Sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau luôn hiện diện trong bất kỳ môi trường làm việc thành công, phát triển bền vững, và cải tiến liên tục.

Xem thêm

Job Methods

Làm sao để các hoạt động cải tiến thực sự là ... liên tục?

Cải tiến liên tục thực sự chỉ đơn giản là...liên tục. Nó không phải là các sự kiện cải tiến rời rạc hoặc cải tiến theo phong trào.

 

Xem thêm
TWI Việt Nam

Toyota Kata

Toyota Kata - được xuất bản năm 2009, bởi Mike Rother.

Hiện nay, Toyota Kata được giới thiệu và áp dụng rộng rãi trong cộng đồng Lean – hay Continous Improvement trên khắp thế giới.

Toyota Kata được ghi nhận mang lại nhiều giá trị trong phát triển tư duy cải tiến, xây dựng năng lực cải tiến nhằm giúp nỗ lực cải tiến đúng hướng – đạt mục tiêu cải tiến.

“Toyota Kata” khác biệt với các chương trình cải tiến thông thường.

TWI Việt Nam có triển khai chương trình này tại các doanh nghiệp Việt Nam và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực.

Rất mong được chia sẽ cùng doanh nghiệp và case study tại Việt Nam.

xem thêm

Liên hệ với chúng tôi

TWI - Phát triển kỹ năng

TWI gồm 3 chương trình J- nền tảng căn bản của Sản xuất Tinh gọn (Lean)

Làm sao để việc áp dụng, triển khai một công cụ cải tiến, hay một chương trình đào tạo ... thực sự hiệu quả?......Xem thêm