TWI Vietnam | Job Relations >> Job Relations

Job Relations

Làm sao để xây dựng sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau giữa Quản lý và nhân viên hay đồng nghiệp? 

Sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau luôn hiện diện trong bất kỳ môi trường làm việc thành công, bền vững, và cải tiến liên tục.

Bạn không thể chỉ đi ra ngoài và nói ai đó hãy “tôn trọng người khác”. Tin cậy và Tôn trọng lẫn nhau là thành qủa đạt được sau khi bạn đã làm một số điều nào đó đúng đắn. Có rất nhiều tranh luận rằng đây là khả năng thiên bẩm, tố chất sẵn có của một số người, tuy nhiên thực tế kỹ năng này hoàn toàn có thể dạy được và học được.

Nói cách khác là Làm sao Quản lý, Giám sát đội nhóm tạo dựng được mối quan hệ tốt với nhân viên, gia tăng sự động viên, hợp tác và thừa hành, và giải quyết hiệu qủa các xung đột, các vấn đề "con người"?

Lợi ích có được từ điều này bao gồm việc giảm thiểu các ảnh hưởng tiêu cực đo mâu thuẫn, xung đột; cải thiên sự hợp tác; tinh thần làm việc tích cực; cải thiện năng suất chất lượng; tỷ lệ nhân viên gắn bó với công ty cao hơn; v.v 

Nếu doanh nghiệp, hoặc đội nhóm của bạn đang gặp các vấn đề liên quan đến con người - mâu thuẩn, xung đột, hợp tác kém, lòng trung thành giảm, tinh thần làm việc kém, v.v. TWI - Job Relations, Kỹ năng lãnh đạo sẽ giúp bạn.

Job Relations (JR) là phương tiện để tạo dựng sự tôn trọng con người thông qua cách hành xử, thói quen hàng ngày. Đây không phải là những điều chung chung, nó là một bộ các qui tắc hành xử mà nếu áp dụng tại nơi làm việc sẽ giúp tạo dựng mối Quan hệ công việc tích cực. Job Relations cũng cung cấp một phương pháp chuyên biệt nhằm giải quyết các mâu thuẩn, xung đột hiệu quả..

Xem thêm, Job Relations - Quan hệ Công việc

Từ khóa :