TWI Vietnam | TWI Việt Nam >> TWI Việt Nam

TWI Việt Nam

TWI Việt Nam

Nỗ lực của chúng tôi được ghi nhận là đơn vị tốt nhất chuyên cung cấp các chương trình TWI, chương trình chuyên biệt phát triển năng lực cấp Quản lý đội nhóm. Chúng tôi luôn tâm huyết phát triển và cải tiến các giá trị nội tại:

    Hệ thống, tài liệu chuẩn hóa áp dụng trong hoạt động đào tạo và triển khai TWI thành công tại doanh nghiệp, đảm bảo kết quả đáng tin cậy;

    Đội ngũ huấn luyện viên cao cấp của chúng tôi đã được tham gia đào tạo, huấn luyện bởi Viện Training Within Industry - Mỹ;

    Kinh nghiệm triển khai thực tiễn TWI tại các doanh nghiệp;

    Nguồn lực hỗ trợ chuyên môn, kinh nghiệm từ TWI Institute Australia

Tại Việt Nam, chúng tôi đã hân hạnh cộng tác, liên kết đào tạo TWI tại các đơn vị, doanh nghiệp như VSIP - Bình Dương, Lean 6Sigma, Vinamilk, Moc Chau Milk, Tetra pak, Nestle Việt Nam, Bệnh Viện Mỹ Phước - Becamex IDC, Bệnh viện Từ Dũ, Hùng Vương, Nuplex Resin, v.v.

Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về ứng dụng TWI, chọn lựa chương trình Js phù hợp trong ngành nghề mà bạn quan tâm.

Nguồn tham khảo thông tin về TWI:

Xem thêm - TWI Institute Australia,

Tại Việt Nam, chúng tôi đã hân hạnh cộng tác, liên kết đào tạo TWI tại các đơn vị, doanh nghiệp như VSIP - Bình Dương, Lean 6Sigma, Vinamilk, Moc Chau Milk, Tetra pak, Nestle, Bệnh Viện Mỹ Phước - Becamex IDC,...

Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về ứng dụng TWI, chọn lựa chương trình Js phù hợp trong ngành nghề mà bạn quan tâm, cách triển khai TWI thành công và mang lại giá trị cho doanh nghiệp.

Nguồn tham khảo thông tin về TWI:

Xem thêm - TWI Institute Australiahttp://www.vwaust.com.au/twi-australia

 

 

Từ khóa :