Vai trò Quản lý cấp trung và cấp cơ sở trong hoạt động vận hành theo Lean

Sự khác nhau giữa Nhân viên và Quản lý ?

Quản lý trực tiếp, họ quan trọng ra sao?

Chân dung "Quản lý giỏi"?

Quản lý giỏi - 5 yêu cầu?

TWI Vietnam | Nestle Việt Nam >> Nestle Việt Nam

Nestle Việt Nam

04/11/2023

Công ty TNHH Nestle Việt Nam, một trong những doanh nghiệp thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam.

Cùng với nhận thức, cam kết và nỗ lực liên tục nhằm tạo dựng nền tảng vững chắc cho Năng suất, Chất lượng, An toàn... Nestle Việt Nam đã tham gia các khóa đào tạo và huấn luyện của Training Within Industry Việt Nam, chúng tôi rất hân hạnh là đơn vị cung cấp đào tạo các chương trình này từ năm 2013. 

TWI Việt Nam hân hạnh đồng hành cùng Nestle Việt Nam trong hành trình này.

  • Job Instruction - Kỹ Năng Chỉ dẫn Việc, hay Kỹ Năng Đào tạo, chương trình nền tảng trong quá trình Chuẩn hóa Tiêu chuẩn công việc. Đây là chương trình căn bản giúp đào tạo nhân viên một cách bài bản, đáng tin cậy. 
  • Job Relations - Kỹ năng Quan hệ công việc, hay Kỹ năng lãnh đạo, chương trình nền tảng nhằm tạo dựng sự tin cậy, sự tôn trọng lẫn nhau, giải quyết hiệu quả các xung đột, mâu thuẫn.

       

Từ khóa : Nestle, Job Instruction, Job Relations