Vai trò Quản lý cấp trung và cấp cơ sở trong hoạt động vận hành theo Lean

Sự khác nhau giữa Nhân viên và Quản lý ?

Quản lý trực tiếp, họ quan trọng ra sao?

Chân dung "Quản lý giỏi"?

Quản lý giỏi - 5 yêu cầu?

TWI Vietnam | Job Relations >> Job Relations

Job Relations

Làm sao để xây dựng sự tôn trọng, hợp tác, phản hồi thông tin hiệu quả giữa Quản lý và nhân viên hay đồng nghiệp? 

Sự tin cậy, tôn trọng, hợp tác lẫn nhau luôn hiện diện trong bất kỳ môi trường làm việc thành công, bền vững, và cải tiến liên tục.

Bạn không thể chỉ đi ra ngoài và nói với ai đó hãy “tôn trọng người khác”. Tin cậy, tôn trọng, hợp tác cùng nhau là thành qủa đạt được sau khi bạn đã làm một số điều nào đó đúng đắn và thường xuyên. Có vài tranh luận rằng đây là khả năng thiên bẩm hay tố chất sẵn có của một số người; tuy nhiên thực tế kỹ năng này hoàn toàn có thể dạy được và học được.

Nói cách khác "Làm sao Quản lý/ Giám sát đội nhóm tạo dựng được mối quan hệ ổn thoả với nhân viên, nhận được sự hợp tác, phản hồi thông tin hiệu quả và đạt được kết qủa công việc?"

Job Relations (JR), còn gọi là Kỹ năng Lãnh đạo, bao gồm các nguyên tắc hành xử nhằm giúp Quản lý học cách làm việc cùng với nhân viên và đạt được kết qủa công việc thông qua nhân viên.

Nội dung chính:

  • Job Relations gồm qui tắc hành xử giúp tạo dựng mối Quan hệ công việc tích cực giữa người Quản lý và nhân viên/ đồng nghiệp
  • Nhận diện các vấn đề "con người" nảy sinh (nhận diện tình trạng các mối quan hệ, và nhận diện vấn đề đủ sớm),
  • và cách giải quyết vấn đề "con người" hiệu quả. (vấn đề con người có khác với vấn đề kỹ thuật, do đó sẽ có những lưu ý cần thiết)

Lợi ích có được từ điều này bao gồm việc nhận diện và phòng ngừa nảy sinh các vấn đề con người; cải thiên sự hợp tác; tinh thần làm việc tích cực; cải thiện kết quả công việc; tỷ lệ nhân viên gắn bó với công ty cao hơn; v.v 

Phương pháp đào tạo - học & thực hành (xem thêm)

Tìm hiểu thêm Job Relation, quan trọng ra sao? Job Relations - Quan hệ Công việc

Từ khóa :