Vai trò Quản lý cấp trung và cấp cơ sở trong hoạt động vận hành theo Lean

Sự khác nhau giữa Nhân viên và Quản lý ?

Quản lý trực tiếp, họ quan trọng ra sao?

Chân dung "Quản lý giỏi"?

Quản lý giỏi - 5 yêu cầu?

TWI Vietnam | Vinasoy >> Vinasoy

Vinasoy

04/11/2023

Vinasoy, công ty Sữa Đậu Nành Việt Nam, với nhiều câu chuyện đầy thú vị về hành trình phát triển (website http://www.vinasoycorp.vn).

TWI Việt Nam hân hạnh tham gia đồng hành cùng Vinasoy trong hành trình đào tạo và phát triển từ 2017/8. Chúng tôi luôn cảm kích tinh thần học tập, tìm tòi phát triển của các bạn.

  

 

 

Từ khóa :