Vai trò Quản lý cấp trung và cấp cơ sở trong hoạt động vận hành theo Lean

Sự khác nhau giữa Nhân viên và Quản lý ?

Quản lý trực tiếp, họ quan trọng ra sao?

Chân dung "Quản lý giỏi"?

Quản lý giỏi - 5 yêu cầu?

TWI Vietnam | TWI thế giới >> TWI thế giới

TWI Knowledge Certification

07/07/2018

TWI Knowledge Certification

A flexible on-line program providing precursory Training Within Industry knowledge to accelerate individual and organizational results.

Shigeo Shingo, one of the principals behind Lean, said:  “We have to grasp not only the know-how but also know-why.”

This NEW program offers video lessons and certifying questions developed by TWI Institute Senior Master Trainer Patrick Graupp.
Upon successful completion you will receive your TWI Knowledge Certificate.
Learn more of how Patrick and his co-presenters take you through the why of TWI, Job Relations, Job Instruction, Job Methods and Problem Solving.

TWI tại Mỹ - Lịch sử phát triển

16/02/2022

Năm 1940 khi Hoa Kỳ quyết định tham gia Thế chiến Thứ II, quốc gia này thiếu nhân lực trầm trọng cho các hoạt động sản xuất và thiết bị tác chiến như máy bay, chiến hạm, súng phòng không ... và quân nhu để phục vụ cuộc chiến. Lúc đó Hoa Kỳ có 8 triệu người thất nghiệp, phần lớn những người này chưa bao giờ tham gia vào hoạt động sản xuất.

Nhưng TWI đã giúp Hoa Kỳ nhanh chóng vượt qua được hàng rào cản nhân lực này và giúp cho các nhà máy cung cấp các thiết bị, vũ khí và nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu của quân đội Mỹ và Đồng Minh. TWI cũng đã được triển khai đến các Bệnh viện chiến trường. Điều này được ghi nhận là yếu tố rất quan trọng giúp Hoa Kỳ thắng lợi cuộc chiến Thế Chiến thứ II.

Sau chiến tranh, chính phủ Hoa Kỳ đã quyết định mang các chương trình TWI cùng với các chuyên gia TWI đến hỗ trợ các quốc gia Đồng Minh ở Châu Âu cũng như chương trình tái thiết đất nước Nhật Bản và Đức, giúp nhanh chóng khôi phục được nền kinh tế bị chiến tranh phá hủy tại các quốc gia này.