TWI Vietnam | TWI là gì? >> TWI là gì?

TWI là gì?

TWI, viết tắt của từ Training Within Industry, tạm dịch là Đào tạo Trong Công nghiệp, bao gồm cả Sản xuất và Dịch vụ.

TWI - chương trình đào tạo các Kỹ năng Quản lý Thiết yếu dành cho Quản lý, Giám sát đội nhóm.

TWI luôn tự hào với lịch sử phát triển trên 70 năm ở nhiều nền văn hóa và nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Các chương trình của TWI có khởi nguồn tại Mỹ từ những năm 1940.

TWI đã đươc áp dụng rất thành công tại Nhật Bản từ những năm 1950, được công nhận là các chương trình căn bản nền tảng của chương trình Sản xuất tinh gọn, Lean Manufacturing System hay Toyota Production System. TWI được xem là một bí mật thú vị giải thích lý do thất bại thường gặp trong hành trình Lean của các doanh-nghiệp-ngoài-Toyota. Một trong những bí mật được tìm ra là TWI đã được sử dụng từ những thời kỳ đầu của Lean, tạo một nền tảng quản lý vững chắc trong lực-lượng-lao-động. Điều này đã giúp Toyota xây dựng được nền tảng căn bản vững chắc trong hành trình cải tiến CON NGƯỜI – CHUẨN HÓA – CẢI TIẾN LIÊN TỤC

TWI cũng đã được áp dụng rất thành công tại ở Châu Âu, New Zealand, Hàn Quốc, Malaysia và nhiều nơi khác trên thế giới.

Các chương trình TWI hiện đang tiếp tục được phát triển sâu rộng trên thế giới tại nhiều doanh nghiệp trong hành trình Cải tiến liên tục.

Vui lòng xem thêm nguồn tham khảo về TWI, 

TWI, Các giá trị cốt lõi, Nixon Gear? (clip youtube - TWI, giá trị cốt lõi)

hoặc TWI Institute Australiahttp://www.vwaust.com/articles/

hoặc - TWI Institute, UShttp://www.twi-institute.com/

 

 

Từ khóa :