Vai trò Quản lý cấp trung và cấp cơ sở trong hoạt động vận hành theo Lean

Sự khác nhau giữa Nhân viên và Quản lý ?

Quản lý trực tiếp, họ quan trọng ra sao?

Chân dung "Quản lý giỏi"?

Quản lý giỏi - 5 yêu cầu?

TWI Vietnam | TWI là gì >> TWI là gì

TWI là gì

TWI, viết tắt của từ Training Within Industry, tạm dịch là Đào tạo Trong Công nghiệp, bao gồm cả Sản xuất và Dịch vụ.

TWI - chương trình đào tạo phát triển "năng lực" Quản lý, chuyên dành cho cấp quản lý cấp trung và cấp cơ sở (ví dụ Quản lý, Trưởng chuyền, Giám sát, tổ trưởng,..)

TWI tự hào với lịch sử phát triển trên 70 năm ở nhiều nền văn hóa và nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Các chương trình của TWI có khởi nguồn từ quân đội Mỹ, từ những năm 1940. TWI là chương trình quốc gia của Mỹ, được triển khai đào tạo cho lực lượng sản xuất, quânn nhu, chăm sóc y tế trong những năm chiến tranh thế giới thứ 2. TWI được ghi nhận đóng góp rất quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực, cấp quản lý cơ sở trong thời chiến.

Sau đó, TWI đã đươc giới thiệu và triển khai rất thành công tại Nhật Bản từ những năm 1950s (chương trình tái thiết Nhật Bản sau chiến tranh). TWI được công nhận là chương trình căn bản, thiết lập các nền tảng của hệ thống Sản xuất tinh gọn, Lean Manufacturing System hay Toyota Production System.

TWI được xem là một bí mật thú vị giải thích lý do thất bại thường gặp trong hành trình Lean của các doanh-nghiệp-ngoài-Toyota (các doanh nghiệp mong muốn "triển khai" theo mô hình sản xuất Lean). Một trong những bí mật được tìm ra là Toyota đã đào tạo đội ngũ của họ các chương trình TWI từ rất sớm, (từ trước khi mô hình Lean, hay ngôi nhà Lean được các học giả phác thảo). Chính khởi đầu này đã giúp Toyota có được một nền tảng quản lý vững chắc trong lực-lượng-lao-động cấp cơ sở. Và đây cũng chính là tiền đề căn bản vững chắc trong hành trình cải tiến CON NGƯỜI – CHUẨN HÓA – CẢI TIẾN LIÊN TỤC của mô hình Lean, điều mà các tổ chức non-Toyota thường hay gặp khó khăn.

TWI cũng đã được phát triển rất thành công tại các quốc gia Châu Âu, New Zealand, Hàn Quốc, Malaysia và nhiều nơi khác trên thế giới từ 1950s - 1960s.

Đã có nhiều công trình nghiên cứu về TWI và nền tảng của mô hình Lean, hay TPS tại Mỹ vào những năm 1990 - 2000 nhằm tìm hiểu tầng sâu các giá trị cốt lõi của mô hình Lean. TWI được ghi nhận là mảnh ghép quan trọng còn thiếu. Hiện nay, các giá trị của TWI đã và đang được tiếp tục được phát triển sâu rộng trên thế giới tại nhiều quốc gia, trong cả sản xuất và dịch vụ.

Nếu quan tâm, bạn có thể tham khảo thêm bên dưới

Báo cáo Nền tảng của Lean, Trainning Within Industry - Khởi nguồn Kaizen, Jim Huntzinger, 2002, ("The Roots of Lean, Training Within Industry - The Original of Kaizen", Jim Huntzinger, 2002)

Tài liệu Sự ổn định căn bản - Nền tảng thành công của Lean Manufacturing, Art Smalley (Basic Stability is Basic to Lean Manufacturing Success, Art Smalley)

TWI, Các giá trị cốt lõi, Nixon Gear (clip youtube - TWI, giá trị cốt lõi)

Website, có nhiều nguồn tài nguyên tham khảo TWI Institute, US

 

 

Từ khóa :