TWI Vietnam | TWI & HR summit 2015 >> TWI & HR summit 2015

TWI & HR summit 2015

26/08/2020

TWI & HR Summit 2015 sắp diễn ra vào ngày 14-15/05/ 2015, website http://twihr.leanfrontiers.com/

Tại sao TWI Summit? 

Nếu bạn muốn học hỏi về TWI, hay NHIỀU HƠN THẾ NỮA, đây là trung tâm của tất cả mọi thứ có liên quan về TWI. Đây là nơi tụ họp  của  TẤT CẢ các tác giả, người thực tế, huấn luyện viên và các tổ chức từ khắp nơi trên thế giới. Tất cả những gì mà bạn có thể học được trong 2 ngày Summit còn nhiều hơn những điều bạn sẽ tích lũy được trong vài năm!

Từ khóa :