TWI Vietnam | TWI - Phát triển kỹ năng >> TWI - Phát triển kỹ năng

TWI - Phát triển kỹ năng

TWI gồm 3 chương trình J- nền tảng căn bản của Sản xuất Tinh gọn (Lean)

Làm sao để việc áp dụng, triển khai một công cụ cải tiến, hay một chương trình đào tạo ... thực sự hiệu quả?

Đây luôn là một câu hỏi lớn đối với doanh nghiệp và bản thân học viên.

Nhân viên là nền tảng quan trọng. Phát triển năng lực nhân viên luôn là một yêu cầu được đề ra cấp thiết. Tuy nhiên mục đích cốt lõi của việc đào tạo hay phát triển năng lực nhân viên là gì? Chắc chắn là nhằm giải quyết vấn đề, cải thiện kết quả vận hành, mục tiêu kỳ vọng , hoặc chuẩn bị sẵn sàng những cơ hội/ tiềm năng phát triển chiến lược sắp tới.

Nhân viên sau đợt đào tạo, họ trở về phân xưởng, văn phòng - nơi làm việc của họ và bắt đầu áp dụng những phương pháp đã học vào công việc hàng ngày, giải quyết vấn đề trong thực tế theo phương pháp mà họ học được nhằm cải tiến một vài kết quả mục tiêu nào đó (an toàn, sai hỏng/ chất lượng, hiệu năng, hao hụt) mà bộ phận/ phòng ban kỳ vọng.

Quá trình "học - thực hành" sau đào tạo là phần rất quan trọng, thông thường là dưới sự kèm dẫn của một HLV (coach) hoặc cấp quản lý trực tiếp. Quá trình này giúp học viên có cơ hội bắt đầu sử dụng phương pháp mới / cách làm mới vào môi trường thực tế và tích luỹ kinh nghiệm thông qua thực nghiệm (learn by practice). Quá trình này cần có kế hoạch và kiểm soát tốt. Học viên sẽ cần được tiếp tục học - làm - rút kinh nghiệm - làm lại lần nữa, dần sẽ thành thạo và có thói quen (mới) và đóng góp giá trị cho tổ chức.

TWI Việt Nam, chúng tôi luôn nỗ lực trao đổi những điều này với các Quản lý cấp cao của doanh nghiệp, nhằm mục đích làm rõ mục tiêu và cam kết trong nỗ lực phát triển năng lực nhân viên nhằm giải quyết hiệu quả các vấn đề thực tiễn nhằm cải tiến Năng suất, Chất lượng của doanh nghiệp.

  • Điều này có nghĩa rằng đào tạo chỉ là một phần của quá trình.
  • Sau đào tạo, việc áp dụng các kỹ năng này tại nơi làm việc luôn cần một chương trình huấn luyện hiệu quả. 

​Mục đích chính của việc huấn luyện bao gồm việc dẫn dắt, hỗ trợ các học viên áp dụng có kỷ luật, hiệu quả các phương pháp J vào thực tế tại nơi làm việc.

Xem thêm chương trình đào tạo chuẩn J-s

Hãy liên hệ với chúng tôi, rất vui lòng được cung cấp thêm thông tin về các chương trình TWI, và giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp.

Từ khóa :