Vai trò Quản lý cấp trung và cấp cơ sở trong hoạt động vận hành theo Lean

Sự khác nhau giữa Nhân viên và Quản lý ?

Quản lý trực tiếp, họ quan trọng ra sao?

Chân dung "Quản lý giỏi"?

Quản lý giỏi - 5 yêu cầu?

TWI Vietnam | TWI - Phát triển Kỹ năng >> TWI - Phát triển Kỹ năng

TWI - Phát triển Kỹ năng

Làm sao để việc đào tạo triển khai một công cụ cải tiến, hay một chương trình đào tạo ... thực sự hiệu quả?

Đây luôn là một câu hỏi lớn đối với tổ chức và bản thân học viên.

Con người là nền tảng quan trọng. Phát triển năng lực nhân viên phù hợp với mục tiêu và thích ứng nhanh các thay đổi luôn là một yêu cầu được đề ra cấp thiết (ví dụ. thị trường mới, nhu cầu khách hàng thay đổi, nguồn lực luân chuyển, nhu cầu mở rộng, ...).

Hầu hết các tổ chức tốt luôn có nhu cầu xác đáng cho điều này vì mục tiêu phát triển và thay đổi. Tuy nhiên mục đích cốt lõi của việc đào tạo hay phát triển năng lực nhân viên là gì? Đào tạo - phát triển luôn phải gắn với a) bức tranh lớn của tổ chức như mục tiêu (goals/ KPIs), thử thách (challenge), định hướng phát triển (strategic goals) và b) bối cảnh thực tế hiện tại (chưa đạt được được kỳ vọng hoặc tiềm năng phát triển). Từ đó, sẽ có bức tranh rõ nét hơn về những "vấn đề" hoặc những giới hạn tri thức đang tồn tại cần được ưu tiên giải quyết.

Hoạt động đào tạo - phát triển luôn cần triển khai sâu đến tầng thực thi (nơi quá trình/ hoạt động hiện trường). Hoạt động đào tạo cần luôn bắt đầu với một định hướng - và mục tiêu rõ ràng, vd. tổ chức mong muốn cải thiện [quá trình, mang lại giá trị mong đợi/ cơ hội gì], vấn đề cần giải quyết là gì, ai là những thành viên (tiềm năng) có liên quan/ có ảnh hưởng đến kết quả của quá trình]. 

Nhân viên sau đợt đào tạo, họ trở về phân xưởng, văn phòng - nơi làm việc của họ và bắt đầu áp dụng những phương pháp đã học vào công việc hàng ngày, tham gia giải quyết vấn đề thực tế theo phương pháp mà họ vừa học được nhằm am hiểu rõ hơn và dần thành thạo phương pháp. 

"Chúng ta học thông qua hành". (Aristotle)

nguyên văn "We learn by doing. [We] become builders by building and lyre players by playing the lyre; so too we become just by doing just acts . . .  brave by doing brave acts.”

(Tạm dịch - Chúng ta học thông qua thực hành. Chúng ta trở thành nhà xây dựng từ việc xây dựng, trở thành nhạc công đàn lia từ quá trình khổ luyện đàn lia; tương tự như thế, chúng ta trở thành cái gì thông qua việc chúng ta làm gì ... trở thành dũng cảm thông qua những hành động dũng cảm)

Learn by doing - "Học - thực hành".

Khi tham gia đào tạo tại lớp, các thành viên được trang bị những nhận thức và phương pháp, và những thực hành ban đầu làm quen với phương pháp. Quá trình học - thực hành sau đào tạo là phần rất quan trọng, cần sự kèm dẫn của một người hướng dẫn (coach) từ cấp quản lý trực tiếp hoặc coach bên ngoài. Quá trình này giúp học viên tiếp tục rèn luyện sử dụng phương pháp mới / cách làm mới vào môi trường công việc thực tế và dần tích luỹ kinh nghiệm thông qua thực nghiệm (learn by practice).

Thực tế, bạn chỉ có thể được xem là sở hữu một kỹ năng nào đó khi bạn thực sự có thể giải quyết được vấn đề nào đó bởi chính bạn. Điều này quan trọng, bạn sẽ đạt được giá trị quan trọng bên cạnh kết quả, đó là vốn hiểu biết, kinh nghiệm thực tiễn, và sự tự tin.

Đây là quá trình nhân viên "phát triển", gồm tinh thần trách nhiệm, sự tự tin, và kết quả công việc của họ. Quá trình này cần có kế hoạch và nguồn lực, gồm thời gian và coach. Học viên sẽ cần được tiếp tục học - làm - rút kinh nghiệm - làm lại lần nữa, dần sẽ thành thạo và có thói quen (mới) và đóng góp giá trị cho tổ chức. Học và phát triển là quá trình.

TWI Việt Nam, chúng tôi luôn nỗ lực trao đổi những điều này với các cấp Quản lý của doanh nghiệp, nhằm mục đích làm rõ mục tiêu và cam kết trong nỗ lực phát triển năng lực nhân viên, nhằm giải quyết hiệu quả các vấn đề thực tiễn, hướng đến các mục tiêu của đội nhóm. 

  • Điều này có nghĩa rằng đào tạo chỉ là một phần của quá trình.
  • Sau đào tạo, việc "học - thực hành" các kỹ năng này tại nơi làm việc cần được diễn ra, nói cách khác, hoạt động huấn luyện cần được diễn ra có lộ trình.

​Mục đích chính của việc huấn luyện bao gồm dẫn dắt, hỗ trợ, thiết lập môi trường học tập hiệu quả, các cá nhân tiếp tục nỗ lực giải quyết vấn đề, đóng góp các mục tiêu chung của đội nhóm.

Từ khóa :