Vai trò Quản lý cấp trung và cấp cơ sở trong hoạt động vận hành theo Lean

Sự khác nhau giữa Nhân viên và Quản lý ?

Quản lý trực tiếp, họ quan trọng ra sao?

Chân dung "Quản lý giỏi"?

Quản lý giỏi - 5 yêu cầu?

TWI Vietnam | Toyota Kata >> Toyota Kata

Toyota Kata

Toyota Kata - được xuất bản năm 2009, bởi Mike Rother.

Hiện nay, Toyota Kata được giới thiệu và áp dụng rộng rãi trong cộng đồng Lean – hay Continous Improvement trên khắp thế giới.

Toyota Kata được ghi nhận mang lại nhiều giá trị trong phát triển tư duy cải tiến, xây dựng năng lực cải tiến nhằm giúp nỗ lực cải tiến đúng hướng – đạt mục tiêu cải tiến.

“Toyota Kata” khác biệt với các chương trình cải tiến thông thường.

TWI Việt Nam có triển khai chương trình này tại các doanh nghiệp Việt Nam và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực.

Rất mong được chia sẽ cùng doanh nghiệp và case study tại Việt Nam.

xem thêm

Liên hệ với chúng tôi

Từ khóa :