TWI Vietnam | Thách thức thợ giỏi - thầy giỏi >> Thách thức thợ giỏi - thầy giỏi

Thách thức thợ giỏi - thầy giỏi

09/09/2021

Tình huống được ghi nhận trong buổi Đào tạo Job Instruction  tại nhà máy, phần thực hành Phương pháp 4-Bước Job Instruction của một anh Leadman (Trưởng nhóm). Anh Leadman này có rất nhiều kinh nghiệm, nhiều tuổi, vui vẻ, và dễ mến. Anh chọn phần thực hành là dạy việc   cho một bạn Học viên. Đây là một công việc rất quan trọng trong sản xuất hàng ngày nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm…

Anh bước lên trước lớp, chuẩn bị khá đầy đủ Nguyên vật liệu và dụng cụ. Quá trình dạy việc  diễn ra với những khó khăn điển hình thường gặp, công việc trông có vẻ lộn xôn, khó hiểu, gây nhiều khó khăn cho  Học viên  nắm bắt và làm đúng công việc... Đây là một minh chứng rõ ràng rằng dạy việc hiệu quả không phải là điều dễ dàng cho dù anh có thạo việc đến đâu. Người dạy việc luôn cần phải chuẩn bị thật tốt để sẵn sàng quá trình dạy việc hiệu quả.

Tôi đề nghị anh dừng phần trình bày và tôi bắt đầu giúp anh  suy nghĩ xuyên suốt về công việc bằng cách  xây dựng Bảng Phân tích Công việc (còn gọi là JIB, hay Job Instruction Breakdown).

Quá trình suy nghĩ các Điểm quan trọng cần  phải chú ý làm đúng được anh suy nghĩ một cách cẩn trọng, tuần tự, theo từng bước của quá trình. Kết quả là anh đã phát triển được một bảng Phân tích Công việc tương đối hoàn chỉnh. Các Bước Công việc có trình tự hợp lý, các Điểm Chính được nêu rõ ràng, đơn giản, dễ nhận biết.

Hình ảnh đẹp nhất trong tình huống này là khi anh … thực sự suy nghĩ về công việc, các yêu cầu Chất lượng, An toàn và Hiệu quả của công việc, và nghĩ cách để truyền đạt cho người khác ra sao. Đây là quá trình  người dạy việc  suy nghĩ, chất vấn, giải thích, kiểm tra,... cùng với những kinh nghiệm đã tích lũy được, và viết ra bảng Phân tích Công việc. Có một điểm đáng ghi nhận nữa là hôm sau, anh Leadman đến gặp tôi và đề nghị điều chỉnh một Điểm Chính mà theo anh đây mới là cách làm an toàn hơn và thuận tiện hơn… Rõ ràng khi anh nỗ lực suy nghĩ về điều gì đó, anh sẽ nghĩ ra cách làm tốt hơn.

Thời gian cho quá trình này không quá 30 phút, chỉ bằng giấy và viết, quan sát thực tế, và tư duy. Chúng ta dễ dàng đồng thuận rằng nếu mỗi frontline leaders họ có khả năng làm điều này hàng ngày, với người của họ thì câu chuyệt chất lượng, năng suất sẽ là điều có cơ sở, bền vững. 

Hành trình thay đổi này của bản thân anh Leadman là điều mà TWI luôn nỗ lực và kỳ vọng. 

Từ khóa :