Vai trò Quản lý cấp trung và cấp cơ sở trong hoạt động vận hành theo Lean

Sự khác nhau giữa Nhân viên và Quản lý ?

Quản lý trực tiếp, họ quan trọng ra sao?

Chân dung "Quản lý giỏi"?

Quản lý giỏi - 5 yêu cầu?

TWI Vietnam | NSG Vietnam Glass Industry (VGI) >> NSG Vietnam Glass Industry (VGI)

NSG Vietnam Glass Industry (VGI)

04/11/2023

NSG Việt Nam toạ lạc tại KCN Mỹ Xuân A, chuyên sản xuất kính công nghiệp, thuộc NSG Group website 

Chúng tôi hân hạnh được tham gia thực hiện các chương trình đào tạo của Training Within Industry (Job Instruction & Job Relations) và Toyota Kata cùng NSG, cảm ơn những cam kết, thời gian, và nỗ lực trong phát triển đội nhóm.

Mô thức tư duy (thinking patterns) là phần "ẩn" bên dưới những hành động. Các mô thức tư duy nó diễn ra bên trong của bạn, nó giúp diễn dịch từ ý tưởng thành những hành động thực nghiệm nhằm kiểm tra những giả định/ dò tìm. Thông qua thực nghiệm, bạn sẽ "học" được những hiểu biết "mới", và điều chỉnh thử nghiệm kế tiếp. Chu trình này nó được tiếp tục, hướng về mục tiêu (deliberate practices).

Kết quả nhận được sẽ là kết qủa quá trình vận hành được cải tiến, vùng tri thức được mở rộng, đi kèm với năng lực của những anh em frontline people. 

Đây là những gía trị thực thụ của Lean, gồm con người, năng lực học, cách thức họ làm việc cùng nhau. Đó chính là cách họ tiếp cận với thử thách, cách họ nhận diện thực tế, cách vượt qua những "vùng tối" (những giới hạn kiến thức hiện tại), nhận diện trở ngại, thực nghiệm cải tiến quá trình liên tục... nhằm hướng đến mục tiêu/ thử thách.

Game Mô phỏng _ ImprovementKata_Tư duy cải tiến _ Scienntific Thinking_NSG IK_group_practices 

 

Từ khóa : #ImprovementKata; #NSG; #TWI