Vai trò Quản lý cấp trung và cấp cơ sở trong hoạt động vận hành theo Lean

Sự khác nhau giữa Nhân viên và Quản lý ?

Quản lý trực tiếp, họ quan trọng ra sao?

Chân dung "Quản lý giỏi"?

Quản lý giỏi - 5 yêu cầu?

TWI Vietnam | Lean TPS _ Sự ổn định căn bản, Bí mật của Toyota >> Lean TPS _ Sự ổn định căn bản, Bí mật của Toyota

Lean TPS _ Sự ổn định căn bản, Bí mật của Toyota

21/04/2022

TPS - hay Toyota Production System, hệ thống vận hành, nó được mô phỏng với hình ảnh ngôi nhà như bên dưới. 

Phần dưới cùng của ngôi nhà là nền móng "Stability", tạm dịch là Sự ổn định. Trên nó, là những phương thức Heijunka (leveling hay cân bằng chuyền), Standardized Work (chuẩn hoá), Kaizen (Cải tiến Liên tục), hai cột Just - In Time (phương thức quản lý Quá trình) và Jidoka (và phương thức Quản trị chất lượng), trên cùng là phần Mục tiêu (An toàn, Chất lượng, Năng suất, Chi phí Leadtime).

Nếu muốn tạo dựng ngôi nhà Lean TPS, bạn phải bắt đầu từ phần nền móng vững chắc, hệ thống vận hành cần phải đạt được sự ổn định nào đó thì mới có thể nỗ lực tiếp tục những hoạt động cải tiến khác. 

Có một điều rõ ràng rằng Toyota đã xây dựng nên mô hình ngôi nhà mà chúng ta nhìn thấy từ nhiều năm tháng, được tính bằng nhiều thập kỷ với những nỗ lực của nhiều con người ưu tú, lân cận gần chúng ta thường nghe nhắc đến là Taichii Ohno từ những năm 1950 - 1970.

Điều đáng cảm kích rằng TPS hoàn toàn không được xây bởi một cá nhân xuất chúng nào đó hay chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nào đó.

Điều này giải thích rằng tại sao các doanh nghiệp non-Toyota, luôn được thuyết phục bởi các giá trị của TPS nhưng hầu hết đều luôn gặp thách thức trong nỗ lực định hình xây dựng TPS tại đơn vị của họ. Tôi nghĩ đơn giản là vì TPS không phải là thứ mà chúng ta có thể lắp ghép vào một cách đơn thuần từng mảnh một, ngay cả những từ ngữ như "Stability" là một khái niệm trừu tượng khó hiểu đầy đủ.

Bên dưới là bài nói chuyện của Art Smalley, ông là người Mỹ từng làm việc cho Toyota Motor Corporation, Nhật Bản. Ông cũng là thành viên tham gia quá trình mang mô hình TPS từ Toyota Nhật sang Mỹ. Sau đó, ông dành nhiều thời gian làm việc trong mảng tư vấn Lean cho các doanh nghiệp. Tham khảo thêm về tác giả và các tác phẩm của ông.

Gồm 3 phần chính

- từ đầu - phút 24:00 - Toyota, hành trình phát triển từ khởi nguồn, các chặng đường phát triển, và mô hình TPS

- từ phút 24:00 - 32:00, các chương trình đào tạo từ những năm 1951, Training Within Industry, và 3 chương trình Js

- từ phút 41- 43, các chương trình đào tạo nội bộ của Toyota, phát triển nhân viên từ vận hành lên quản lý các cấp;

- từ phút 43- 47, phần kết 

Từ khóa :