Vai trò Quản lý cấp trung và cấp cơ sở trong hoạt động vận hành theo Lean

Sự khác nhau giữa Nhân viên và Quản lý ?

Quản lý trực tiếp, họ quan trọng ra sao?

Chân dung "Quản lý giỏi"?

Quản lý giỏi - 5 yêu cầu?

TWI Vietnam | Job Relations và Gallup_12 câu hỏi đo lường Engagement >> Job Relations và Gallup_12 câu hỏi đo lường Engagement

Job Relations và Gallup_12 câu hỏi đo lường Engagement

20/09/2022

Engagement hay Sự gắn kết, chủ đề chưa bao giờ ngừng "nóng". Nếu bạn tìm kiếm trên google với những từ khoá như "engagement", hay "motivation" sẽ ra kết quả hơn trăm nghìn trang tin bài viết. Nôm na, engagement là một tình trạng mà bạn cảm nhận được sức khoẻ sự gắn kết quan hệ giữa bạn với công việc, với đội nhóm, và với công ty - nơi bạn đang làm việc. Nó thường được thể hiện qua lòng trung thành, động lực, năng lượng làm việc, sự sáng tạo. Những điều này luôn là những gì tổ chức mong muốn gặt hái được từ các thành viên của đội nhóm.

Có một điều cần lưu ý rằng "engagement" là kết quả thu được từ "hành vi, suy nghĩ và niềm tin" của quản lý các cấp (leaders) của tổ chức. Nếu muốn thay đổi kết quả, cần thay đổi các điều kiện tác động này. 

Engagement - nó quan trọng ra sao? 

Hãy nhớ về một thời điểm mà bạn từng rơi vào nơi làm việc có tình trạng đồng đội gắn kết kém, hay bản thân bạn kém gắn kết với ai đó, hay một dự án nào đó. Hãy nhớ lại thời gian đó, bạn cảm thấy ra sao?!

Hãy nhớ về một thời điểm nào đó, chiều thứ năm, bạn còn rất nhiều năng lượng để họp triển khai một dự án cải tiến. Hoặc bạn vào công ty sáng thứ hai với rất nhiều những ý định cho tuần làm việc mới. Lúc này chắc bạn sẽ hiểu được "gắn kết" hay "được gắn kết" nó quan trọng ra sao.

Khi bạn đồng ý ký thoả thuận nhận việc, hay ký vào hợp đồng lao động, đó là thời điểm cá nhân bạn bước vào một đội nhóm, một tổ chức, hay một mối quan hệ nghề nghiệp mới. Đó chính là quan hệ trao đi và nhận lại giá trị. Nơi đó, bạn được trao đi giá trị công việc của bạn (thời gian, tâm huyết, trí tuệ, năng lượng ...) và bạn nhận lại những giá trị gồm thu nhập, cơ hội việc làm, sự học hỏi và phát triển, những thành tựu. 

Nhìn theo góc độ này, quản lý các cấp không chỉ đơn thuần là lập kế hoạch và phân công công việc, và nhận báo cáo kết quả. Họ cần làm nhiều hơn như vậy, đó chính là "dẫn dắt các nhân viên đồng hành, tham gia cùng và đó là khi khái niệm "leading" nó được đề cập đến, ngoài những nhiệm vụ quản lý tác vụ đơn thuần. Câu hỏi kế tiếp là leaders cần có những suy nghĩ hay hành động gì để hình thành các mối gắn kết lành mạnh đó?

Tham khảo thêm tài liệu trang Gallup - Q12 bên dưới, bao gồm những đo lường "engagement" thông qua kết quả khảo sát các cấp báo cáo trực tiếp, nghĩa là kết quả của Q12 sẽ giúp nhận định các mức độ gắn kết đội nhóm thông qua các hành vi (của Leader), và nhờ đó sẽ có những định hướng cải tiến cần thiết.

đọc thêm tài liệu tham khảo của Gallup - bảng 12 câu hỏi đo lường Engagement, (Gallup là tổ chức toàn cầu về engagement workplace)

Nếu từng tham gia Job Relations, bạn sẽ nhận ra bốn nguyên tắc hành xử của Job Relations và các đo lường của Gallup _Q12 này nó liên kết chặt ra sao?! 

Hy vọng bạn sẽ tự nhủ rằng "nó đơn gỉản vậy sao?!"

Từ khóa :