Vai trò Quản lý cấp trung và cấp cơ sở trong hoạt động vận hành theo Lean

Sự khác nhau giữa Nhân viên và Quản lý ?

Quản lý trực tiếp, họ quan trọng ra sao?

Chân dung "Quản lý giỏi"?

Quản lý giỏi - 5 yêu cầu?

TWI Vietnam | Job Relations, TWI tại Phnompenh >> Job Relations, TWI tại Phnompenh

Job Relations, TWI tại Phnompenh

01/02/2023

Hành trình TWI đến Cambodia, đất nước hiền hoà, và những người bạn đáng mến.

Mỗi lớp học TWI luôn là một trải nghiệm mới mẻ với tôi, những con người có quen có lạ và quá trình học tập cùng nhau. Có những khác biệt về ngôn ngữ, suy nghĩ, thói quen, và cả những vấn đề của đội nhóm mà họ đang dẫn dắt. Càng làm việc với TWI, bạn sẽ càng cảm nhận được những giá trị vượt thời gian của Job Relations - đơn giản, tinh tế, hiệu quả. Học được, rèn luyện được, thực tế.

Job Relations - Niềm vui học tập - phát triển, mang đến cho họ những nguyên tắc cốt lõi quản trị các mối quan hệ hàng ngày, trong công việc, với đồng sự, đội nhóm nhằm đạt mục tiêu của tổ chức. Luôn có nhiều trở ngại, thử thách phía trước - nhưng quan trọng là tâm thế, nhận thức, trách nhiệm và sự tự tin của mỗi người, họ sẽ mang hiểu biết đó và cùng đội nhóm tiến lên phía trước.

Tôi hạnh phúc vì được tham gia vào hành trình phát triển của các thành viên, của tổ chức.

  

Từ khóa :