Vai trò Quản lý cấp trung và cấp cơ sở trong hoạt động vận hành theo Lean

Sự khác nhau giữa Nhân viên và Quản lý ?

Quản lý trực tiếp, họ quan trọng ra sao?

Chân dung "Quản lý giỏi"?

Quản lý giỏi - 5 yêu cầu?

TWI Vietnam | Job Methods >> Job Methods

Job Methods

Làm sao để các hoạt động cải tiến thực sự là ... liên tục?

Cải tiến liên tục thực sự chỉ đơn giản là...liên tục. Nó không phải là các sự kiện cải tiến rời rạc, hay theo phong trào. Cải tiến liên tục thực sự đòi hỏi một phương tiện, một phương pháp suy nghĩ và để ... tìm ra ý tưởng cải tiến và thực hiện ý tưởng tại hiện trường.

Một nhầm lẫn đáng tiếc là người ta thường có khuynh hướng nghĩ rằng cải tiến là các công cụ như 5S, Kanban, Just In Time,  dòng lưu trình, hệ thống kéo, v.v. Tuy nhiên có một câu hỏi quan trọng hơn cần được nghiên cứu và trả lời xác đáng là " Công cụ cải tiến này áp dụng phù hợp ở khu vực nào, công đoạn nào của quá trình và điều này sẽ giúp cải thiện điều gì?". Có một điều chắn chắn là không phải ở đâu bạn cũng cần 5S hay Kanban.

“Sự thật ít được biết đến là hệ thống đề xuất Ý tưởng Cải tiến đã đến Nhật Bản - Toyota bởi TWI (cùng thời gian Deming và Juran – từ giữa những năm 1950)”. (theo Masaaki Imai – Kaizen, Gemba Kaizen)

Cải tiến liên tục đòi hỏi một phương pháp giúp chọn lọc được đúng công cụ phù hợp tại thời điểm thích hợp, đúng nơi . Điều này chỉ có thể làm tốt  dựa trên khả năng phân tích các chi tiết công việc hiện tại, kiểm tra thực địa và khả năng chất vấn thẳng thắn về các chi tiết công việc này, nhờ đó bạn sẽ tìm ra ý tưởng cải tiến và giải pháp phù hợp. 

Cải tiến liên tục không có nghĩa là phải bỏ ra nhiều tiền cho hoạt động cải tiến (như đầu tư mua thêm nhiều máy, hoặc nâng cấp, mở rộng...). Nó tập trung vào những gì đang sẵn có và làm sao tận dụng tốt hơn các nguồn lực này. Việc này nhằm mục đích sản xuất ra được nhiều hơn các sản phẩm có chất lượng với ít thời gian hơn bằng cách sử dụng tốt nhất Nguồn nhân lực, Máy móc và các Nguyên vật liệu có sẵn

Nếu doanh nghiệp bạn đang đặt mục tiêu  giảm chi phí, tăng năng suất - dựa trên nguồn lực sẵn có

... TWI-Job Methods, Cải tiến Phương pháp sẽ giúp bạn.

Từ khóa :