TWI Vietnam | Giới thiệu >> Giới thiệu

Giới thiệu

TWI Việt Nam có trụ sở tại Tp Hồ Chí Minh. Nỗ lực của chúng tôi được ghi nhận là đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo và huấn luyện tốt nhất các chương trình TWI (Training Within Industry) – chương trình phát triển kỹ năng quản lý thiết yếu nền tảng giành cho cấp Quản lý, Giám sát đội nhóm. Đội ngũ Đào tạo viên cao cấp của chúng tôi gồm những thành viên đã được tham gia các khóa đào tạo và huấn luyện bởi Viện Training Within Industry (www.twi-institute.org); và đã tham gia triển khai thành công TWI tại nhiều đơn vị.

Từ khóa :