Vai trò Quản lý cấp trung và cấp cơ sở trong hoạt động vận hành theo Lean

Sự khác nhau giữa Nhân viên và Quản lý ?

Quản lý trực tiếp, họ quan trọng ra sao?

Chân dung "Quản lý giỏi"?

Quản lý giỏi - 5 yêu cầu?

TWI Vietnam | Câu chuyện thành công >> Câu chuyện thành công

Nixon Gear, TWI và hành trình Lean

18/08/2015

Nixon Gear, TWI và hành trình Lean 

Nixon Gear, nhà sản xuất động cơ chính xác cao. Nixon Gear đã nhận biết rằng chương trình Lean Manufacturing bị chệnh hướng và diễn ra không như mong đợi. Họ đã quyết định áp dụng chương trình TWI một cách bài bản nhằm lắp đầy những điểm yếu kém và đưa hành trình trở lại đúng quỹ đạo.

Các bạn hãy cùng xem đoạn video phỏng vấn bên dưới với các nhân sự của Nixon Gear, những người đã tham gia vào quá trình tái thiết quỹ đạo phát triển này. Hãy cùng nghe cách họ đã áp dụng TWI ra sao, những kết quả và giá trị thu được.

https://vimeo.com/174857700

(nguồn tham khảo: http://twi-institute.org/training-within-industry/benefits-of-twi/taking-lean-to-the-next-level/)

Câu chuyện thành công ESCO

09/09/2021

Câu chuyện thành công ESCO.

Vui lòng tải file đính kèm