Vai trò Quản lý cấp trung và cấp cơ sở trong hoạt động vận hành theo Lean

Sự khác nhau giữa Nhân viên và Quản lý ?

Quản lý trực tiếp, họ quan trọng ra sao?

Chân dung "Quản lý giỏi"?

Quản lý giỏi - 5 yêu cầu?

TWI Vietnam | BV Đa Khoa Mỹ Phước (Bình Dương) >> BV Đa Khoa Mỹ Phước (Bình Dương)

BV Đa Khoa Mỹ Phước (Bình Dương)

04/11/2023

Bệnh Viện Đa Khoa Mỹ Phước, KCN Mỹ Phước III, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, thành viên thuộc Becamex IDC là đơn vị đầu tiên trong ngành Y tế tại Việt Nam tham gia khóa đào tạo huấn luyện TWI-Job Instruction.

Khóa học đầu tiên tại Bệnh Viện Mỹ Phước được đào tạo cho các A/C Điều dưỡng Trưởng Bệnh Viện, Điều dưỡng Khoa Cấp cứu, Khoa nội và Xét nghiệm. Đây là chương trình nằm trong hoạch định Chuẩn hóa tay nghề Điều dưỡng và Cải tiến Quản lý Chất lượng Bệnh viện.

Khóa đào tạo nhận được sự quan tâm sâu sắc của Ban Giám Đốc Bệnh Viện, và tham gia nhiệt tình, học hỏi của nhóm Điều dưỡng. 

Chúng ta hãy hình dung những thách thức thực tế của ngành Y tế:

  • Áp lực đào tạo Nhân viên mới;
  • Áp lực tái đào tạo, chuẩn hóa và cập nhật kỹ thuật mới đối với các Nhân viên hiện hữu; 

Trong chương trình, trong phần thực hành Phương pháp Chuẩn TWI - Job Instruction, chúng tôi đã cùng nhau thảo luận về các thách thức này, những trao đổi cụ thể về vấn đề, giải pháp thiết thực:

MyPhuocHospital  MyPhuocHospital(2)    MyPhuocHospital(5)  MyPhuocHospital

Từ khóa :