Vai trò Quản lý cấp trung và cấp cơ sở trong hoạt động vận hành theo Lean

Sự khác nhau giữa Nhân viên và Quản lý ?

Quản lý trực tiếp, họ quan trọng ra sao?

Chân dung "Quản lý giỏi"?

Quản lý giỏi - 5 yêu cầu?

TWI Vietnam | allnex VN (Nuplex Resin Vietnam) >> allnex VN (Nuplex Resin Vietnam)

allnex VN (Nuplex Resin Vietnam)

04/11/2023

allnex Vietnam, tại KCN II Đồng Nai, đơn vị hàng đầu chuyên sản xuất cung ứng các hóa chất, dung môi ngành sơn (website www.allnex.com) - luôn cam kết trong đầu tư phát triển con người, đặc biệt là cấp Quản lý, Giám sát đội nhóm, nền tảng quan trọng trong cải tiến liên tục.

TWI Việt Nam rất hân hạnh đồng hành cùng Nuplex Việt Nam trong hành trình này.

 

Từ khóa :