Vai trò Quản lý cấp trung và cấp cơ sở trong hoạt động vận hành theo Lean

Sự khác nhau giữa Nhân viên và Quản lý ?

Quản lý trực tiếp, họ quan trọng ra sao?

Chân dung "Quản lý giỏi"?

Quản lý giỏi - 5 yêu cầu?

Job Instruction

Làm cách nào để đào tạo nhân viên một cách hiệu quả nhất?

Hay nói cách khác - Làm sao để có được một lực lượng lao động được đào tạo bài bản, thạo việc, luôn tuân thủ Tiêu chuẩn Công việc?

Xem thêm

Job Relations

Làm sao để xây dựng sự tôn trọng, hợp tác, phản hồi thông tin hiệu quả? 

Sự tin cậy, tôn trọng, hợp tác lẫn nhau luôn hiện diện trong bất kỳ môi trường làm việc thành công, phát triển bền vững, và cải tiến liên tục.

Xem thêm

Job Methods

Làm sao để các hoạt động cải tiến thực sự là ... liên tục?

Cải tiến liên tục thực sự chỉ đơn giản là...liên tục. Nó không phải là các sự kiện cải tiến rời rạc hoặc cải tiến theo phong trào. Cải tiến liên tục thực sự đòi hỏi một phương tiện, một phương pháp suy nghĩ và để ... tìm ra ý tưởng cải tiến và thực hiện ý tưởng tại hiện trường.

Xem thêm
TWI Việt Nam

Toyota Kata

Toyota Kata - được xuất bản năm 2009, bởi Mike Rother.

Hiện nay, Toyota Kata được giới thiệu và áp dụng rộng rãi trong cộng đồng Lean – hay Continous Improvement trên khắp thế giới.

Toyota Kata được ghi nhận mang lại nhiều giá trị trong phát triển tư duy cải tiến, xây dựng năng lực cải tiến nhằm giúp nỗ lực cải tiến đúng hướng – đạt mục tiêu cải tiến.

“Toyota Kata” khác biệt với các chương trình cải tiến thông thường.

TWI Việt Nam có triển khai chương trình này tại các doanh nghiệp Việt Nam và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực.

Rất mong được chia sẽ cùng doanh nghiệp và case study tại Việt Nam.

xem thêm

Liên hệ với chúng tôi

TWI - Phát triển Kỹ năng

Làm sao để việc áp dụng, triển khai một công cụ cải tiến, hay một chương trình đào tạo ... thực sự hiệu quả?.

Chúng tôi luôn nỗ lực trao đổi những điều này với các cấp Quản lý của doanh nghiệp, nhằm mục đích làm rõ mục tiêu và cam kết trong nỗ lực phát triển năng lực nhân viên, nhằm giải quyết hiệu quả các vấn đề thực tiễn, hướng đến các mục tiêu của đội nhóm. 

  • Đào tạo chỉ là một phần của quá trình.
  • Sau đào tạo, việc "học - thực hành" các kỹ năng này tại nơi làm việc cần được diễn ra, nói cách khác, hoạt động huấn luyện cần được diễn ra có lộ trình.