TWI Vietnam | Phương pháp TWI >> Phương pháp TWI

Phương pháp TWI

TWI gồm 3 chương trình J- cốt lõi:

Làm sao để việc áp dụng, triển khai một công cụ cải tiến, hay một chương trình đào tạo ... thực sự hiệu quả?

Đây luôn là một câu hỏi lớn đối với doanh nghiệp và bản thân học viên.

Nhân viên là nền tảng quan trọng. Phát triển năng lực nhân viên luôn là một yêu cầu được đề ra cấp thiết.Tuy nhiên mục đích cốt lõi của việc đào tạo này là gì? Nhân viên sau đợt đào tạo, họ trở về phân xưởng, văn phòng của họ để bắt đầu áp dụng những kỹ năng đã học được vào công việc hàng ngày, giải quyết vấn đề trong thực tế theo phương pháp mà họ học được nhằm cải tiến vài kết quả mục tiêu nào đó mà doanh nghiệp kỳ vọng.

TWI Việt Nam, chúng tôi luôn nỗ lực trao đổi những điều này với các Quản lý cấp cao của doanh nghiệp, nhằm mục đích làm rõ mục tiêu và cam kết trong nỗ lực phát triển năng lực nhân viên để giải quyết hiệu quả các vấn đề thực tiễn nhằm cải tiến Năng suất, Chất lượng của doanh nghiệp.

  • Điều này có nghĩa rằng đào tạo chỉ là một phần của quá trình.
  • Sau đào tạo, việc áp dụng các kỹ năng này tại nơi làm việc luôn cần một chương trìnhhuấn luyện hiệu quả. 

​Mục đích chính của việc huấn luyện bao gồm việc dẫn dắt, hỗ trợ các học viên áp dụng có kỷ luật, hiệu quả các phương pháp J trong thực tiễn.

Xem thêm chương trình đào tạo chuẩn J-s

Xem thêm chương trình huấn luyện TWI - Js

Hãy liên hệ với chúng tôi, rất vui lòng được cung cấp thêm thông tin về các chương trình TWI, và giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp.

Từ khóa :