TWI Vietnam | Lean - Vai trò Quản lý cấp trung và cấp cơ sở >> Lean - Vai trò Quản lý cấp trung và cấp cơ sở

Lean - Vai trò Quản lý cấp trung và cấp cơ sở

09/09/2021

Sự khác nhau giữa Nhân viên và Quản lý/ Giám sát đội nhóm?

  • Nhân viên - kết quả công việc của họ là do nỗ lực cá nhân của họ, họ càng tuân thủ, chăm chỉ, cẩn thận thì kết quả công việc càng tốt.
  • "Giám sát", hay Quản lý (hay còn gọi là leaders), kết quả công việc của họ là do khả năng họ dẫn dắt đội ngũ nhân viên của họ tốt đến đâu. Nói cách khác, vai trò của họ đã thay đổi. Họ phải làm việc cùng với người khác và thông qua người khác.

Điều này giải thích những tình trạng thường gặp trong thực tế. Khi một vận hành hay  nhân viên giỏi được cất nhắc thăng tiến lên vị trí quản lý đội nhóm, tuy nhiên họ thường gặp thất bại trong vai trò mới. Tại sao? Vì khi đó vai trò của họ đã thay đổi. Họ cần được trang bị những kỹ năng quản lý thiết yếu để thích nghi với vai trò "giám sát", nếu không doanh nghiệp rủi ro sẽ gặp những kết quả đáng thất vọng.

Ở đây, chúng ta dùng từ "Quản lý" (hay leaders) nghĩa là bất kỳ ai quản lý con người, hay chỉ huy trực tiếp công việc của người khác. "Quản lý" gồm những chức danh phổ biến trong doanh nghiệp  như Quản đốc, Chuyền trưởng, Trưởng ca, Giám sát, Tổ trưởng, Nhóm trưởng, Đội trưởng, v.v

Quản lý, Giám sát đội nhóm - Họ quan trọng ra sao ?

  • Họ tham gia trực tiếp kiểm soát kết quả hàng ngày, hàng ca, ngày và đêm.
  • Họ cùng với nhóm người của họ trực tiếp làm ra Kết quả công việc, bao gồm các yêu cầu An toàn,  Chất lượng, Năng suất, Chi phí (hoặc ngược lại là tai nạn, sai hỏng, ngưng trệ, lãng phí)
  • Họ là những người gần nhất và có ảnh hưởng lớn nhất đối với nhân viên. Bao gồm cả ảnh hưởng tích cực và tiêu cực.

Những điều họ nói, những gì họ làm, cách họ giải quyết vấn đề,... đều tạo ra những ảnh hưởng đối với nhân viên của họ. 

Chân dung "Quản lý giỏi"?

"Quản lý/ Giám sát" giỏi là người có đội ngũ nhân viên thực hiện  Công việc cần hoàn thành, Khi cần hoàn thành, và theo  cách cần được làm, bởi vì nhân viên họ muốn làm.

Đây cũng là mục tiêu cốt lõi của Training WIithin Industry (còn gọi TWI), nhằm xây dựng năng lực thiết yếu của lực lượng này, trang bị cho họ những kỹ năng nền tảng quan trọng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp đạt được kết quả mong đợi An toàn, Chất lượng, Năng Suất, Chi phí.

Quản lý / Giám sát đội nhóm giỏi - 5 yêu cầu thiết yếu?

xem thêm

Từ khóa :