TWI Vietnam | Job Relations - Con người trong hệ thống vận hành >> Job Relations - Con người trong hệ thống vận hành

Job Relations - Con người trong hệ thống vận hành

09/09/2021

Ở trung tâm của mọi hệ thống sản xuất hay cung cấp dịch vụ, là con người. Cho dù công nghệ, máy móc thiết bị có hiện đại đến bao nhiêu, hệ thống quản lý có tốt đến bao nhiêu, luôn có “con người” hiện diện trong đó ở vị trí trung tâm, yếu tố làm cho guồng máy này được vận hành.

Nếu doanh nghiệp mong muốn đạt kết quả và tốt hơn nữa, điều đó có nghĩa là đội ngũ quản lý/ giám sát đội nhóm cần phải nhận thức và hiểu về yếu tố con người trong hoạt động của họ. Bằng cách này doanh nghiệp sẽ có cơ hội tốt nhất để thành công trong hoạt động kinh doanh, cơ hội cải tiến không ngừng, và cơ hội tạo ra sự khác biệt.

Rất nhiều tổ chức hiểu rằng luôn tồn tại phần con người trong bất kỳ hệ thống vận hành nào, và cần thiết cải tiến chúng. Tuy nhiêu rất ít người biết họ thực sự cần làm gì để xây dựng yếu tố con người này. TWI Job Relations (JR) là một phương pháp thực tiễn, cần thiết áp dụng ngay tại nơi làm việc, nhằm xây dựng sự tôn trọng và tin cậy lẫn nhau.

Bốn Nền tảng Quan hệ Công việc Tích cực

– Cho mỗi Nhân viên biết Anh/Chị ấy tiến bộ ra sao

– Khen ngợi Đúng lúc

– Cho mọi người biết trước về Những thay đổi sẽ ảnh hưởng đến họ

– Sử dụng tốt nhất khả năng của từng người

Phương pháp Giải quyết Vấn Con người

(xem nội dung chi tiết)

 

 

Từ khóa :